INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

mgr Agnieszka Parapura

Nasza doktorantka mgr Agnieszka Parapura prowadziła interesujące badania na trasie migracji ptaków, które będą stanowiły część jej pracy doktorskiej. Na przełomie sierpnia i września 2023 roku przebywała  na Cyprze, wyszukując i testując tam migrujące dzierzby gąsiorki Lanius collurio. Dzierzby te, zatrzymują się na tym obszarze, w trakcie migracji na zimowiska położone w Afryce.

prof. dr hab. Barbara Kot

 

Jak co roku wydawnictwo Elsevier opublikowało listę najlepszych naukowców na świecie pod względem cytowalności ich publikacji w literaturze naukowej.

Przygotowywane są dwa zestawienia. Pierwsze z nich obejmuje publikacje danego naukowca w trakcie całej jego kariery zawodowej, drugie natomiast dotyczy tylko prac opublikowanych w danym roku.

Wśród najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem cytowań w roku 2022 znalazła się Pani prof. dr hab. Barbara Kot. Pani Profesor powtórzyła sukces z ubiegłego roku kiedy to była umieszczona na tej liście ze względu na cytowania jej prac w roku 2021.

38

Podczas Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach pracownicy Instytut Nauk Biologicznych oraz zaproszeni goście przygotowali szereg bardzo ciekawych wykładów i warsztatów. Uczestnicy licznie wzięli udział w zajęciach warsztatowych o bardzo zróżnicowanej tematyce:
Antyoksydacyjne właściwości olejków eterycznych dr hab. Hubert Sytykiewicz, prof. uczelni, mgr inż. Magdalena Ruszczyńska
Czy wiesz, że 60% Twojego DNA jest takie samo jak muszki owocowej – mutanty Drosophila melanogaster? dr hab. Joanna Mitrus, prof. uczelni, mgr Danuta Koczkodaj
W laboratorium biologii molekularnej – izolacja DNA z materiału biologicznego dr Paweł Czerniewicz
Tylko pająk tak potrafi dr Barbara Patoleta
Zobacz DNA na własne oczy dr hab. Joanna Mitrus, prof. uczelni, mgr Danuta Koczkodaj
Różne oblicza cholesterolu dr hab. Iwona Łukasik, prof. uczelni, dr hab. Sylwia Goławska, prof. uczelni
Wpływ różnych grup antybiotyków na wybrane drobnoustroje dr Aneta Frankowska - Maciejewska, dr Kamila Wierzchowska
Czy małże są dobrymi bioindykatorami? System SYMBIO dr hab. Beata Jakubik, dr hab. Krzysztof Lewandowski

Adam Wajrak

W dniu 20.10.2023 r. w Instytucie Nauk Biologicznych w ramach 25-tego Festiwalu Nauki Sztuki w Siedlcach odbyło się spotkanie z Adamem Wajrakiem - przyrodnikiem, dziennikarzem, autorem książek, fotografikiem, działaczem na rzecz ochrony przyrody. Jego praca na rzecz ochrony przyrody była niejednokrotnie doceniana i nagradzana. Między innymi w 2005 roku otrzymał wyróżnienie Bohatera Europy, które jest przyznawane każdego roku przez amerykańskie czasopismo "Time" za obronę środowiska naturalnego.


W pięciu zdaniach o moich badaniach

dr Henryk Dębski

dr Henryk Dębski

więcej

dr hab. Dorota Czeszczewik, prof uczelni

dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni

więcej

dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni

dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl