INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

part 1700245232664 1

Doktorantka Agnieszka Parapura przeprowadziła zajęcia w Szkole Podstawowej im. Bohdana Arcta w Kotuniu - 13 listopada porozmawiała z uczniami klasy VI a, zaś 17 listopada przeprowadziła zajęcia z uczniami kl. VIII a, II a, VI b i "zerówką". Podczas zajęć można było się wiele dowiedzieć na temat ptasich: piór, jaj, gniazd, wędrówek, zimowego dokarmiania ptaków.

6

W piątek 17 listopada gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim. Uczniowie brali udział w zajęciach z zakresu botaniki (prowadzący: dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni i dr hab. Paweł Marciniuk, prof. uczelni), zoologii (prowadzący: dr Barbara Patoleta), mikrobiologii (prof. dr hab. Barbara Kot, dr Aneta Frankowska-Maciejewska i mgr Kamila Wierzchowska)

mgr Agnieszka Parapura

Nasza doktorantka mgr Agnieszka Parapura prowadziła interesujące badania na trasie migracji ptaków, które będą stanowiły część jej pracy doktorskiej. Na przełomie sierpnia i września 2023 roku przebywała  na Cyprze, wyszukując i testując tam migrujące dzierzby gąsiorki Lanius collurio. Dzierzby te, zatrzymują się na tym obszarze, w trakcie migracji na zimowiska położone w Afryce.

prof. dr hab. Barbara Kot

 

Jak co roku wydawnictwo Elsevier opublikowało listę najlepszych naukowców na świecie pod względem cytowalności ich publikacji w literaturze naukowej.

Przygotowywane są dwa zestawienia. Pierwsze z nich obejmuje publikacje danego naukowca w trakcie całej jego kariery zawodowej, drugie natomiast dotyczy tylko prac opublikowanych w danym roku.

Wśród najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem cytowań w roku 2022 znalazła się Pani prof. dr hab. Barbara Kot. Pani Profesor powtórzyła sukces z ubiegłego roku kiedy to była umieszczona na tej liście ze względu na cytowania jej prac w roku 2021.