INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

okładka Przegląd techniczny

W czerwcowym numerze miesięcznika "Przegląd Techniczny" ukazał się artykuł doktoranta w dyscyplinie nauki biologiczne mgra Wojciecha Szewczuka. Autor opisał w nim rożne aspekty zastosowania technik teledetekcyjnych w ornitologii i omówił perspektywy rozwoju takich metod w przyszłości.

dziwonia

W letnim numerze Kwartalnika "Ptaki" Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (2'23) ukazał się artykuł naszej doktorantki mgr Agnieszki Parapury pt. "Dziwonia".

W artykule przedstwiono charakterystykę tego gatunku, ciekawostki z jego życia. Po przeprowadzonych badaniach terenowych na tym gatunku autorka dzieli się swoimi odczuciami i wynikami przeprowadzonych badań.

gąsiorek

Ostatnio na portalu The Academic ukazał się artykuł i krótki film streszczający wyniki badań prowadzonych przez pracowników naszego Instytutu. Wyniki te są rzadkim przykładem opóźnionego przystępowania do lęgów stwierdzonym u pospolitego i licznego ptaka
wróblowego – dzierzby gąsiorka Lanius collurio:
Goławski A., Goławska S. 2023. Delayed egg-laying in Red-backed Shrike Lanius collurio in relation to increased rainfall in east-central Poland. International Journal of Biometeorology.

1683797575015

27 kwietnia dr Tomasz Stański wygłosił wykład "Przez sawannę, piach i wodę - przyroda Namibii i Botswany" z okazji obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Siedlcach. Młodzież z ogromną uwagą słuchała opowieści o przyrodzie Afryki, na koniec pojawił się las rąk z pytaniami.