INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu JM Rektora prof. dra hab. Mirosława Minkiny do społeczności akademickiej

List rektora do społeczności akademickiej

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej,

Minęły dwa pierwsze miesiące nowego roku akademickiego. Wszyscy rozpoczęliśmy  go z nadzieją i wiarą, że uda się powrócić do zajęć ze studentami. Szczególnie zależało nam na tym, aby studenci pierwszego roku mogli poczuć akademicką atmosferę, poznać swoich nauczycieli, opiekunów i siebie nawzajem.  Niestety czas dany nam na pracę w bezpośrednim kontakcie był bardzo krótki. Koronawirus uderzył niezwykle mocno, pozbawiając nas szansy na dyskusje, wymianę poglądów i zwyczajnych uśmiechów. Byliśmy przygotowani na drugą falę epidemii, ale jej dynamika była dla wszystkich  zaskoczeniem. Rozwiązania wdrożone w pierwszych miesiącach  rozprzestrzeniania się choroby pozwoliły na kontynuowanie misji Uniwersytetu.

profesor Marek Żabka

Kapituła Nagrody Złotego Jacka, po raz dwudziesty pierwszy jednogłośnym werdyktem z 22 października br. uhonorowała  nagrodami laureatów w trzech kategoriach. Za osiągnięcia naukowe nagrodę otrzymał pracownik naszego Instytutu prof. dr  hab. Marek Michał Żabka, arachnolog, podróżnik, autor ponad 80 prac naukowych, i rozdziałów w podręcznikach, a także artykułów popularyzujących przyrodę w czasopismach Wiedza i Życie, Świat Nauki, Focus, Dookoła Świata. W r. 2014 wydał książkę Pajęczy świat, która ukazuje prywatne sekrety pajęczego życia. 
Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze.

Treblinka wejście do obozu

Już po raz kolejny dzięki uprzejmości Panów Prokuratorów Marka Rabiegi Naczelnika pionu śledczego IPN i Krzysztofa Bukowskiego z Delegatury IPN w Koszalinie oraz kierującego pracami Pana dr hab. Andrzeja Ossowskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie nasi studenci oraz studenci Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w ramach zajęć prowadzonych w naszym Instytucie pod kierunkiem Pani dr Lucyny Dołowskiej-Żabki oraz asp. szt Marka Sienkiewicza Kierownika Ogniwa Techniki Kryminalistycznej KMP w Siedlcach uczestniczyli w czynnościach prowadzonych na terenie obozu pracy Treblinka I. Serdecznie dziękujemy za życzliwość i umożliwienie nam udziału w badaniach.


W pięciu zdaniach o moich badaniach

dr hab. Joanna Mitrus, prof. uczelni

Joanna Mitrus1

więcej

prof. dr hab. Barbara Kot

dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni

więcej

mgr Kamila Wierzchowska

Wierzchowska33

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl