INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

nurogęsi

W dniach 15-23 stycznia 2022 roku odbyły się liczenia ptaków w ramach Zimowego Monitoringu Ptaków Wodnych. Jest to międzynarodowa akcja (International Waterbird Census) prowadzona w Europie od połowy lat 60. XX wieku. W badaniach wzięli udział pracownicy i doktoranci INB: prof. dr hab. Artur Goławski, dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, mgr Przemysław Obłoza i mg Paweł Cieśluk. Przeprowadzono kontrole terenowe nad Liwcem, Bugiem i Narwią.

W Polsce akcja została włączona do systemu Państwowego Monitoringu Środowiska (https://monitoringptakow.gios.gov.pl/srodladzie.html), realizatorem którego (na zlecenie GIOŚ) jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W ramach monitoringu zbierane są dane z około 370 najważniejszych fragmentów polskich rzek i zbiorników.