INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

staż w laosie

Pracownicy naszego Instytutu  – prof. dr. hab. Artur Goławski i dr. hab. Zbigniew Kasprzykowski odbyli miesięczny staż naukowy w National University of Laos, połączony z badaniami terenowymi. Staż naukowy odbył się w dniach 5 kwietnia - 4 maja 2024 roku. Osobą zapraszającą był dr. Santi Xayyasith (Head of Biological Environment Unit, Faculty of Environmental Sciences, Division of Research and Academic Service).

uczestnicy Krajowego Seminarium Malakologicznego

 

W dniach 22-25 maja Malakolodzy z całej Polski spotkali się w Siedlcach na zorganizowanym przez nasz Instytut i Stowarzyszenie Malakologów Polskich XXXVIII Krajowym Seminarium Malakologicznym. To był czas intensywnych obrad i świetna okazja do zaprezentowania najnowszych wyników badań. Seminarium otworzył Pan Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni.

Podczas XXXVIII Krajowego Seminarium Malakologicznego w Siedlcach miała miejsce bardzo miła i wzruszająca uroczystość nadania Panu Profesorowi Andrzejowi Lesickiemu godności CZŁONKA HONOROWEGO Stowarzyszenia Malakologów Polskich. Pan Profesor był wielokrotnie Prezesem SMP a przede wszystkim od ponad 25 lat pełni funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Folia Malacologica gwarantując jego wysoki poziom merytoryczny i edytorski.

 prof. dr hab. Magdalena Gryzińska

W dniu 21 maja Pani prof. dr hab. Magdalena Gryzińska, kierownik Genetyki Ogólnej i Molekularnej Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej w Lublinie wygłosiła dla pracowników i studentów naszego Instytutu wykład pt. pt. Wykorzystanie metod genetycznych dla celów sądowych.

prof. Mehmet Hakki Alma

W dniach 20-24 maja 2024 r. w murach Uniwersytetu w Siedlcach gościliśmy przedstawicieli Igidr University - tureckiej uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+ w osobach prof. Mehmeta Hakki Almy - rektora uczelni i prof. Ibrahima Demirtasa.

Pan Profesor Mehmet Hakki Alma, wygłosił dla pracowników i studentów naszego Instytutu wykład pt. Liquefaction of biomass and its aplication to engineered materials.