INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

2023

Decyzja Nr 1/2023 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 10.03. 2023 roku w sprawie powołania Zespołu doradczego ds. dobrostanu zwierząt.

Decyzja Nr 2/2023 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 04.10. 2023 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych

Decyzja Nr 3/2023 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 04.10. 2023 roku w sprawie zmian w składzie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych

 

2022

Decyzja Nr 1/2022 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 20.06. 2022 roku w sprawie realizacji zadań przez doktorantów Szkoły Doktorskiej UPH w dyscyplinie biologia w Instytucie Nauk Biologicznych

Decyzja Nr 2/2022 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 30 września 2022 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych

Decyzja Nr 3/2022 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 1 pażdziernika 2022 roku w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds dobrostanu zwierząt. 

2021

Decyzja Nr 2/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 18 października 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych

Decyzja Nr 1/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 9 września 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych

 

2020

Decyzja Nr 5/2020 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds oceny osiągnięć.

Decyzja Nr 4/2020 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds nauki.

Decyzja Nr 3/2020 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds programów studiów.

Decyzja Nr 2/2020 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 1 listopada 2020 roku w sprawie powołania Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych.

Decyzja Nr 1/2020 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds dobrostanu zwierząt.

 

2019

Decyzja Nr 5/2019 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 20 pażdziernika 2019 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych.

Decyzja Nr 4/2019 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 20 pażdziernika 2019 roku w sprawie powołania sekretarza komisji doktorskiej.

Decyzja Nr 3/2019 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 9 pażdziernika 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds programów studiów.

Decyzja Nr 2/2019 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 9 pażdziernika 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds nauki.

Decyzja Nr 1/2019 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 1 pażdziernika 2019 roku w sprawie powołania Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych.