INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

To cieszy, że młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicząca 21 listopada w Dniu Otwartym Uniwersytetu, interesowała się kierunkami studiów promowanymi przez Instytut Biologii na Wydziale Przyrodniczym. Bogate w eksponaty i stanowiska do różnych analiz stoisko, przygotowane przez pracowników Instytutu i studentów, odwiedziło wielu młodych ludzi poszukujących odpowiedniego kierunku dla siebie. Można stwierdzić optymistycznie, że po paru latach mniejszego zainteresowania studiowaniem biologii nastąpiło znaczące ożywienie.

Biolodzy przygotowali w tym roku okazałe stoisko promocyjne dwóch kierunków studiów. Tego tradycyjnego – biologii, prowadzonego w naszej Uczelni z sukcesami już prawie pół wieku i tego najmłodszego, dopiero zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – analityki z diagnostyką molekularną. Młodzież, która nas odwiedziła, uzyskała wyczerpującą informację o kierunkach studiów, możliwych do wyboru specjalnościach, potencjalnych miejscach pracy po otrzymaniu dyplomu oraz możliwościach kontynuacji nauki po zakończeniu studiów na danym etapie kształcenia.  Wszystkim nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych, którzy zechcieli do nas przyjść  jako opiekunowie szkolnych grup i odwiedzającej nas młodzieży dziękujemy za to spotkanie. Odwiedźcie Państwo naszą stronę internetową, zadzwońcie do nas, lub napiszcie list, aby dowiedzieć się więcej o ciekawych kierunkach studiów, które organizujemy i z pełnym przekonaniem oraz odpowiedzialnością rekomendujemy ambitnej młodzieży. Z pozdrowieniem. Dyrektor Instytutu Biologii