INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

P1420891

Uczestniczyliśmy w XXIII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym

W dniach 27-28 lutego 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie miał miejsce XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny „Perspektywy 2015”. Jest to największa inicjatywa związana z promocją kierunków studiów prowadzonych w uczelniach polskich i zagranicznych. Z pracownikami Działu Promocji UPH o możliwości studiowania w naszym Uniwersytecie, w tym na Wydziale Przyrodniczym, informowały dwie studentki kierunku biologia: Agnieszka Parapura i Katarzyna Popijantus. Zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną było duże, co jest wiadomością bardzo optymistyczną. Dobrą pracę wykonaną w Warszawie należy teraz wzmocnić dodatkowymi działaniami w naszym regionie. Studentkom bardzo dziękujemy za poświęcony czas i godną reprezentację naszego środowiska. Ryszard Kowalski.