INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

uczestnicy konferencji poświęconej ochronie i ekologii dzięciołów

 

W Białowieży, w dniach 16-22 marca 2019 r., odbyła się ósma międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona ochronie i ekologii dzięciołów (8th International Woodpecker Conference “Conservation & Ecology of Woodpeckers”). Została ona zorganizowana przez pracowników i doktorantkę Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (dr  hab. Dorota Czeszczewik, dr hab. Wiesław Walankiewicz, dr Tomasz Stański i mgr Katarzyna Kubicka), Muzeum i Instytut Zoologii PAN (dr hab. Tomasz Mazgajski i dr Marta Maziarz) oraz Special Interest Group Woodpeckers of German Ornithologists‘ Society, Deutsche Ornithologen-Gesellschaft - DO-G (prof. Gilberto Pasinelli). Instytucją wspierającą był Białowieski Park Narodowy, a Honorowym Patronatem objęła konferencję JM Rektor UPH w Siedlcach dr hab. Tamara Zacharuk.


W skład komitetu organizacyjnego weszły ponadto osoby z kilku innych polskich ośrodków naukowych: dr Grzegorz Hebda (Uniwersytet Opolski), dr hab. Ziemowit Kosiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr hab. Łukasz Kajtoch (Instytut Ewolucji i Systematyki Zwierząt PAN) i dr hab. Patryk Rowiński (SGGW). Komitet naukowy tworzyły następujące osoby: prof. Gilberto Pasinelli (Szwajcaria), prof. Eric Walters (USA), prof. Utku Perktas (Turcja), dr Hugo Robles (Hiszpania) i dr hab. Dorota Czeszczewik (Polska).

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony naukowców zajmujących się zawodowo dzięciołami, jak też studentów i doktorantów. Uczestniczyło w niej ponad 100 osób z 21 krajów świata, w tym również spoza Europy (z Argentyny, Chile, Indii, Japonii, Kanady i USA). W sumie, aż 80 osób uczestniczących w konferencji przyjechało zza granicy. Najliczniej (oprócz Polski) reprezentowane kraje to: Niemcy (18), Hiszpania (9), USA, Szwecja (po 6 osób), Włochy, Słowenia, Szwajcaria, Wlk. Brytania (po 5 osób), Kanada (4). Wykład plenarny otwierający obrady, poświęcony badaniom dzięciołów w Puszczy Białowieskiej wygłosił prof. dr hab. Tomasz Wesołowski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Trzy inne wykłady plenarne dotyczące badań nad dzięciołami wygłosili zaproszeni goście: Victoria Saab (USA), Jerome Fuchs (Francja) i Kristina Cockle (Argentyna). Oprócz tego na konferencji wygłoszono 26 referatów (w ramach 6 tematycznych sesji naukowych) i zaprezentowano 25 posterów. Ponadto przeprowadzono warsztaty pt. „Environmental niche modelling and phylogeography”, pod kierunkiem Utku Perktasa (Hacettepe University, Turcja). Podczas konferencji odbyła się również dyskusja z udziałem dr. hab. Bogdana Jaroszewicza (Uniwersytet Warszawski) dotycząca zagrożeń dla Puszczy Białowieskiej. Podczas wycieczki do Białowieskiego Parku Narodowego uczestnicy konferencji mogli się przekonać jak unikatowym miejscem w Europie jest Puszcza Białowieska. Jej lasy są jednymi z najlepiej zachowanych drzewostanów pochodzenia naturalnego w Europie i stanowią środowisko życia dla bogatej flory i fauny, w tym niemal wszystkich europejskich gatunków dzięciołów.

Dla osób towarzyszących uczestnikom konferencji zorganizowano wycieczki piesze po okolicy, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego oraz Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Po obradach odbyła się dwudniowa wycieczka, w ramach której zagraniczni goście zwiedzali najciekawsze przyrodniczo miejsca w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Wyniki badań prezentowanych na konferencji w postaci referatów i posterów zostaną opublikowane w czasopiśmie Acta Ornithologica. Na koniec ustalono, że następna, dziewiąta międzynarodowa konferencja dotycząca dzięciołów odbędzie się za 4,5 roku w Puerto Iguazu (Argentyna).