INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

profesor Marek Żabka w Queensland Museum

Marek Żabka podczas pobytu w Queensland Museum (Brisbane, Australia). Od lewej: dr Michael Rix, Julianne Waldock, dr Robert Raven.

W dniach 6-22 lutego 2020 prof. dr hab. Marek Żabka z Instytutu Nauk Biologicznych odbył staż naukowy w Australian Museum w Sydney i w Queensland Museum w Brisbane. W trakcie pobytu wygłosił wykład pt. The Australian Jumping Spiders (Salticidae): Origin, Relationships, Diversity and Threats, przygotowany wspólnie z dr Barbarą Patoletą, w którym podsumował dotychczasowe badania zespołu arachnologicznego nad pająkami Australii i Regionu Zachodniego Pacyfiku.

Profesor Marek Żabka w Australii uczestniczył również w badaniach terenowych w Bunya Mountains i w Blue Mountains a efektem tej wizyty będą wspólne publikacje i dalsze badania z udziałem zespołu arachnologiocznego UPH i partnerów australijskich.