INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

 

AG

W dniach od 25.08 do 23.09.2022r. na zaproszenie prof. Iris Charalambidou z University of Nicosia, pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych, dr hab. Sylwia Goławska, prof. uczelni oraz prof. Artur Goławski przebywali na stażu naukowym na Cyprze.

Staż w głównej mierze poświęcony był badaniu reakcji dzierzby gąsiorka Lanius collurio na obecność kukułki Cuculus canorus, która jest pasożytem lęgowym tej dzierzby. Do tej pory badania relacji tych dwóch gatunków opierały się o sezon lęgowy, natomiast podczas niniejszego stażu postawiono sobie za cel sprawdzenie czy agresja dzierzb wobec kukułki (a właściwie jej głosu emitowanego z głośnika) rozciąga się także poza okres gniazdowania. Z jednej strony Cypr nadaje się do realizacji tego pomysłu znakomicie, gdyż gąsiorki jedynie migrują przez ten obszar (nie ma tu populacji lęgowej), natomiast z drugiej strony intensywność polowań na ptaki jest tu tak duża, że znaczna część dzierzb unika człowieka i ucieka z dużej odległości.

Oprócz wyżej opisanych badań, choć już mniej intensywnie, prowadzono obserwacje dot. porównania nisz żerowiskowych dwu gatunków: dzierzby gąsiorka i dzierzby białoczelnej Lanius nubicus. Te obserwacje były kontynuacją  badań realizowanych w 2017 roku w Republice Południowej Afryki oraz w 2019 roku w Omanie.

Poza ptakami, badaniami objęto endemiczny gatunek jaszczurki – cypryjską agamę skalną Laudakia cypriaca (status gatunku został nadany w tym roku, wcześniej traktowana była jako podgatunek agamy skalnej). Celem było określenie wpływu turystyki na zachowanie się jaszczurek, a precyzyjnie na dystans ucieczki wobec zbliżającego się obserwatora. Sprawdzano także temperaturę podłoża w miejscu stwierdzenia agamy wykorzystując kamerę termowizyjną, gdyż ten czynnik może być ważny dla reakcji ektotermicznego zwierzęcia. Obecnie zebrane dane są w trakcie opracowania

Istnieje duża szansa, że nawiązana współpraca z prof. Charalambidou będzie kontynuowana w przyszłości, np. na unikalnym poligonie badawczym w strefie zdemilitaryzowanej na Cyprze, patrolowanej przez Siły Pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych, do której mają wstęp niektórzy pracownicy Uniwersytetu w Nikozji.