INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

 

Kot4

Wydawnictwo Elsevier publikuje corocznie listę najlepszych naukowców na świecie pod względem cytowalności ich publikacji w literaturze naukowej. Przygotowywane są dwa zestawienia. Pierwsze z nich obejmuje publikacje danego naukowca w trakcie całej jego kariery zawodowej, drugie natomiast dotyczy tylko prac opublikowanych w 2021 roku.

Wśród najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem cytowań w roku 2021 znalazła się Pani dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni.

Lista rankingowa uwzględnia 2% najlepszych naukowców, których dorobek naukowy uzyskał największy współczynnik cytowalności, mierzony za pomocą opracowanego algorytmu, który opierał się na takich kryteriach, jak: Indeks Hirscha, Impact Factor, liczba cytowań, miejsce na liście autorów.

Pani Prof. Barbara Kot zajmuje się badaniem cech wirulencji bakterii chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt (rodzaj Staphylococcus, uropatogenne Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Klebsiella pneumoniae) oraz mechanizmami lekooporności występującymi u tych patogenów. Ważną częścią pracy naukowej prof. Kot jest badanie mechanizmów antybakteryjnego działania substancji naturalnych, w tym fitozwiązków, wobec wielolekoopornych szczepów Staphylococcus aureus. Oporność bakterii na antybiotyki jest aktualnie jednym z najważniejszych wyzwań współczesnych społeczeństw. Ze względu na ograniczone możliwości klasycznej terapii zakażeń powodowanych przez wielolekooporne bakterie, poszukiwanie alternatywnych w stosunku do antybiotyków związków o aktywności przeciwdrobnoustrojowej znajduje się w grupie najistotniejszych badań zarówno pod względem naukowym oraz praktycznym.

Pełna lista wyróżnionych naukowców znajduje się na stronie:  

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4?fbclid=IwAR2jUeXdTfl6lsNeDnqyF9Qr8G620V3s9-BkUKJEQfgFDN_ChpngEGVbZmo