INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

 

certyfikat dr hab. Lech Kufelcertyfikat dr hab. Dorota Czeszczewik

Dwa artykuły, którymi autorami/współautorami są pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych
– dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni, dr hab. Lech Kufel, prof. uczelni, dr Małgorzata
Strzałek, mgr Elżbieta Biardzka, znalazły się w grupie najczęściej pobieranych prac
oferowanych w wolnym dostępie w wydawnictwie Elsevier i wspierających zrównoważony
rozwój.
Poniższa publikacja została pobrana 4218 razy:
Michał Żmihorski, Grzegorz Hebda, Sönke Eggers, Johan Månsson, Tommy Abrahamsson,
Dorota Czeszczewik, Wiesław Andrzej Walankiewicz, Grzegorz Mikusiński. 2019. Early
post-fire bird community in European boreal forest: Comparing salvage-logged with non-
intervention areas. Global Ecology and Conservation, 18: 1-11.

Poniższa publikacja została pobrana 1182 razy:

Lech Stanisław Kufel, Małgorzata Strzałek, Elżbieta Biardzka, Marcin Becher. 2020.
Carbon and nutrients transfer from primary producers to lake sediments – a stoichiometric
approach. Limnologica, 83: 1-9.

Gratulujemy!