INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

warsztaty festiwalowe

17 - 18 listopada odbyła się 24. edycja Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

Misją Festiwalu jest upowszechnianie nauki i stworzenie  możliwości obcowania z nią osobom w każdym wieku, niezależnie od wykształcenia. Festiwalowe wydarzenia przedstawiają naukę w przystępny sposób, pomagają zapoznać się z metodami naukowymi, zachęcają do pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań.

Wykład inauguracyjny, który wygłosił prof. Wiktor Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcony był bardzo aktualnej tematyce dotyczącej kryzysu klimatyczno-ekologicznego. W związku z tym, że rok 2022 został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Botaniki, tegoroczny Festiwal rozpoczęła sesja omawiająca zagadnienia tego szeroko pojętego filaru nauk biologicznych. Odwiedzający, w trakcie trwania Festiwalu, mieli także możliwość udziału w prelekcjach podróżniczych.

Kolejna edycja Festiwalu Nauki i Sztuki za rok.