INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

zajęcia z technik inżynierii genetycznej

W ramach umowy o współpracy I Katolickiego  Liceum Ogólnokształcącego z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach uczniowie z klasy czwartej, którzy w tym roku zdają maturę z biologii uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w naszym Instytucie przez dr hab. Joannę Mitrus prof. uczelni.

Młodzież wysłuchała wykładu dotyczącego technik inżynierii genetycznej – rekombinowania i klonowania DNA oraz elektroforezy. W drugiej części uczestniczyła w ćwiczeniach laboratoryjnych podczas których poznała technikę elektroforezy żelowej oraz działania wybranych enzymów restrykcyjnych. Zajęcia zostały uzupełnione pakietem zadań maturalnych do samodzielnego rozwiązania. Zdobyte wiadomości i umiejętności z biotechnologii pozwolą na lepsze zrozumienie  i przygotowanie maturzystów do majowego egzaminu maturalnego pisanego według nowej podstawy programowej. Bardzo dziękujemy Pani prof. Joannie Mitrus za wprowadzenie  w „tajniki inżynierii genetycznej”. Opiekunem grupy była p. Beata Jakubik