INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

gąsiorek

Ostatnio na portalu The Academic ukazał się artykuł i krótki film streszczający wyniki badań prowadzonych przez pracowników naszego Instytutu. Wyniki te są rzadkim przykładem opóźnionego przystępowania do lęgów stwierdzonym u pospolitego i licznego ptaka
wróblowego – dzierzby gąsiorka Lanius collurio:
Goławski A., Goławska S. 2023. Delayed egg-laying in Red-backed Shrike Lanius collurio in relation to increased rainfall in east-central Poland. International Journal of Biometeorology.

Na podstawie 23-letnich badań prowadzonych w okolicach Siedlec badacze udokumentowali zmiany w okresie przystępowania do gniazdowania długodystansowego migranta – dzierzby gąsiorka. W okresie 1999-2021 stwierdzili oni aż 5-dniowe opóźnienie rozpoczęcia składania jaj przez gąsiorki. Najważniejszą przyczyną tego opóźnienia był wzrost liczby dni deszczowych w czasie inicjacji lęgów w omawianym okresie. Późniejsze gniazdowanie może mieć znaczenie dla przetrwania populacji tych ptaków, gdyż w trakcie opadów i obniżenia temperatury kondycja samic przystępujących do składania jaj ulega pogorszeniu. Dzieje się to ze względu na wyższy koszt energetyczny termoregulacji oraz zmniejszoną dostępność pokarmu, wynikającą z opóźnienia rozwoju owadów, a także ich małej aktywności. Kondycja samicy przekłada się na jakość oraz przeżywalność jej potomstwa, co w konsekwencji może prowadzić do zmian liczebności populacji.

Link do publikacji: https://link.springer.com/article/10.1007/s00484-023-02450-2