INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Adam Wajrak

W dniu 20.10.2023 r. w Instytucie Nauk Biologicznych w ramach 25-tego Festiwalu Nauki Sztuki w Siedlcach odbyło się spotkanie z Adamem Wajrakiem - przyrodnikiem, dziennikarzem, autorem książek, fotografikiem, działaczem na rzecz ochrony przyrody. Jego praca na rzecz ochrony przyrody była niejednokrotnie doceniana i nagradzana. Między innymi w 2005 roku otrzymał wyróżnienie Bohatera Europy, które jest przyznawane każdego roku przez amerykańskie czasopismo "Time" za obronę środowiska naturalnego.

Podczas wizyty w naszym Uniwersytecie Adam Wajrak odebrał Medal Polskiej Niezapominajki przyznany mu jeszcze w roku 2009 (wówczas pod nazwą Medal Mazowieckiej Niezapominajki), którym przyrodnicy honorują osoby szczególnie zaangażowane w działania prośrodowiskowe. Cieszymy się, że po wielu latach Pan Wajrak mógł osobiście przyjąć to wyróżnienie.

Podczas spotkania Adam Wajrak wygłosił świetny wykład pt.: „Po co nam przyroda – rozważania w kontekście katastrofy klimatycznej”.
Bardzo dziękujemy za wspaniałe spotkanie!