INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

prof. dr hab. Barbara Kot

 

Jak co roku wydawnictwo Elsevier opublikowało listę najlepszych naukowców na świecie pod względem cytowalności ich publikacji w literaturze naukowej.

Przygotowywane są dwa zestawienia. Pierwsze z nich obejmuje publikacje danego naukowca w trakcie całej jego kariery zawodowej, drugie natomiast dotyczy tylko prac opublikowanych w danym roku.

Wśród najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem cytowań w roku 2022 znalazła się Pani prof. dr hab. Barbara Kot. Pani Profesor powtórzyła sukces z ubiegłego roku kiedy to była umieszczona na tej liście ze względu na cytowania jej prac w roku 2021.

Lista rankingowa uwzględnia 2% najlepszych naukowców, których dorobek naukowy uzyskał największy współczynnik cytowalności, mierzony za pomocą opracowanego algorytmu, który opierał się na takich kryteriach, jak: Indeks Hirscha, Impact Factor, liczba cytowań, miejsce na liście autorów.

Pani Prof. Kot zajmuje się badaniem cech wirulencji bakterii chorobotwórczych dla ludzi
i zwierząt (rodzaj Staphylococcus, uropatogenne Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Klebsiella pneumoniae) oraz mechanizmami lekooporności występującymi u tych patogenów. Ważną częścią pracy naukowej prof. Kot jest również badanie mechanizmów antybakteryjnego działania substancji naturalnych, w tym fitozwiązków, wobec wielolekoopornych szczepów Staphylococcus aureus.


Serdecznie gratulujemy Pani Profesor sukcesu!