INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

mgr Agnieszka Parapura

Nasza doktorantka mgr Agnieszka Parapura prowadziła interesujące badania na trasie migracji ptaków, które będą stanowiły część jej pracy doktorskiej. Na przełomie sierpnia i września 2023 roku przebywała  na Cyprze, wyszukując i testując tam migrujące dzierzby gąsiorki Lanius collurio. Dzierzby te, zatrzymują się na tym obszarze, w trakcie migracji na zimowiska położone w Afryce.

Badania miały na celu stwierdzenie, czy skuteczna jest mimikra głosowa samicy kukułki i krogulca w odniesieniu do ograniczenia pasożytnictwa lęgowego kukułki w gniazdach dzierzby. Pierwszą część badań realizowano w Polsce na lęgowiskach dzierzb, natomiast drugą część eksperymentów przeprowadzono poza sezonem lęgowym, w miejscu gdzie gatunek ten nie gniazduje, a tylko przelatuje na zimowiska. Eksperyment przeprowadzono na ponad 100 dzierzbach, a wyniki są obecnie w trakcie opracowywania.