INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

zjazd malakologów

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXVIII Krajowym Seminarium Malakologicznym, które odbędzie się w dniach 22-25 maja 2024 r. w Siedlcach. Organizatorem konferencji jest Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Siedlcach (Instytut Nauk Biologicznych) oraz Stowarzyszenie Malakologów Polskich

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca obrad, ostatecznych kosztów i dojazdu wysłane będą w Komunikacie 2. W trakcie trwania konferencji przewidujemy 15-minutowe prezentacje oraz sesję posterową. Ze względu na ograniczony czas na sesję referatową, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru formy wystąpienia.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Komunikacie 1