INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Miło nam poinformować, że artykuł naukowy pt.: "Virulence analysis and antibiotic resistance of Klebsiella pneumoniae isolates from hospitalised patients in Poland" znalazł się na 25 miejscu wśród 100 najczęściej pobieranych artykułów z zakresu mikrobiologii opublikowanych w czasopiśmie Scientific Reports w roku 2023. Współautorkami artykułu są pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych: prof. dr hab. Barbara Kot, dr hab. Joanna Mitrus, prof. uczelni oraz dr Małgorzata Piechota. Artykuł poświęcony jest ocenie stopnia zjadliwości oraz oporności na antybiotyki pałeczek Klebsiella pneumoniae, wyizolowanych od pacjentów szpitalnych. Klebsiella pneumoniae jest patogenem, który znajduje się na liście patogenów alarmowych, wywołujących zakażenia szpitalne, trudne do leczenia ze względu na wzrastającą oporność na stosowane antybiotyki. Ocena potencjalnej zjadliwości Klebsiella pneumoniae, zwłaszcza w połączeniu z oceną lekowrażliwości, umożliwia ocenę przebiegu zakażenia oraz jest niezbędna do opracowania strategii leczenia.
Gratulujemy serdecznie autorom artykułu!

Antimicrobial resistance