INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

uczestnicy Krajowego Seminarium Malakologicznego

 

W dniach 22-25 maja Malakolodzy z całej Polski spotkali się w Siedlcach na zorganizowanym przez nasz Instytut i Stowarzyszenie Malakologów Polskich XXXVIII Krajowym Seminarium Malakologicznym. To był czas intensywnych obrad i świetna okazja do zaprezentowania najnowszych wyników badań. Seminarium otworzył Pan Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni.

Podczas XXXVIII Krajowego Seminarium Malakologicznego w Siedlcach miała miejsce bardzo miła i wzruszająca uroczystość nadania Panu Profesorowi Andrzejowi Lesickiemu godności CZŁONKA HONOROWEGO Stowarzyszenia Malakologów Polskich. Pan Profesor był wielokrotnie Prezesem SMP a przede wszystkim od ponad 25 lat pełni funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Folia Malacologica gwarantując jego wysoki poziom merytoryczny i edytorski.