INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Molekularne podłoże stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego w tkankach roślinnych (132/21/B)

Zespół badawczy:
dr hab. Hubert Sytykiewicz, prof. uczelni (kierownik)
dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni
dr hab. Iwona Sprawka, prof. uczelni
dr hab. Iwona Łukasik, prof. uczelni
dr hab. Sylwia Goławska, prof. uczelni
dr hab. Joanna Mitrus, prof. uczelni
dr Paweł Czerniewicz
mgr Magdalena Ruszczyńska
mgr Magdalena Kryska

Biologia, ekologia i różnorodność wybranych grup zwierząt  (151/23/B)

Zespół badawczy:
dr hab. Dorota Czeszczewik prof. uczelni (kierownik)
prof. dr hab. Marek Żabka
prof. dr hab. Artur Goławski 
dr hab. Zbigniew Kasprzykowski prof. uczelni
dr hab. Sylwia Goławska prof. uczelni
dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni
dr. hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni
dr hab. Katarzyna Ługowska, prof. uczelni
dr Barbara Patoleta
dr Tomasz Stański
Małgorzata Kozłowska
mgr Oliwia Karpińska
mgr Katarzyna Kamionka-Kanclerska
mgr Agnieszka Parapura

Badania wybranych grup organizmów w środowiskach o różnym stopniu antropopresji (152/23/B)

Zespół badawczy:
dr hab. Zbigniew Kasprzykowski prof. uczelni (kierownik)
prof. dr hab. Artur Goławski 
dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni
dr hab. Paweł Marciniuk, prof. uczelni
dr hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni
mgr Paweł Cieśluk
mgr Wojciech Szewczuk
mgr Przemysław Obłoza

Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na bakterie patogenne i eukariotyczne organizmy wodne (153/23/B)

Zespół badawczy:
dr hab. Barbara Kot prof. uczelni (kierownik)
dr hab. Joanna Mitrus, prof. uczelni
dr hab. Beata Jakubik
dr hab Lech Kufel
dr Henryk Dębski
dr Małgorzata Strzałek
mgr Kamila Wierzchowska