INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

nurogęsi

W dniach 15-23 stycznia 2022 roku odbyły się liczenia ptaków w ramach Zimowego Monitoringu Ptaków Wodnych. Jest to międzynarodowa akcja (International Waterbird Census) prowadzona w Europie od połowy lat 60. XX wieku. W badaniach wzięli udział pracownicy i doktoranci INB: prof. dr hab. Artur Goławski, dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, mgr Przemysław Obłoza i mg Paweł Cieśluk. Przeprowadzono kontrole terenowe nad Liwcem, Bugiem i Narwią.

kulik wielki

Pod koniec ubiegłego roku konsorcjum, któremu przewodzi Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków*, złożyło do unijnego Funduszu LIFE (https://www.gov.pl/web/nfosigw/program-life) wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Ochrona kulika wielkiego Numenius arquata w kluczowych ostojach gatunku w Polsce i Francji.”

Kulik wielki jest gatunkiem zagrożonym, który w ostatnich 2 dekadach odnotował znaczny spadek liczebności populacji.  Główną przyczyną regresu jest niski sukces lęgowy i zbyt niska produkcja młodych spowodowane drapieżnictwem (lis i inne ssaki, kruk, wrona siwa) oraz zabiegami agrotechnicznymi prowadzonymi w sezonie lęgowym. Na lęgową populację negatywnie oddziałują także zmiany w środowisku, obejmujące utratę lub fragmentację siedlisk lęgowych w wyniku prac melioracyjnych, intensyfikacji rolnictwa, zaniechania użytkowania.

Profesor Piotrowska Stanczykowska

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 24 listopada 2021 roku zmarła  Pani Prof. zw. dr hab. Anna Stańczykowska-Piotrowska – wieloletni Dyrektor Instytutu Biologii oraz Kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska.

Pani Profesor urodziła się 24 września 1932 roku w Warszawie. W 1956 roku ukończyła studia na kierunku  Biologia  Uniwersytetu  Warszawskiego. W 1964 r. uzyskała tytuł doktora nauk przyrodniczych, a w 1977 r. habilitowała się w Instytucie Ekologii PAN. W 1992 r. uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. Przez 30 lat pracowała w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym.  W latach 1984-2002 zatrudniona była w naszej uczelni.

Festiwal Nauki

 

XXIII Festiwal Nauki i Sztuki dobiegł końca. Pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych przygotowali bogatą ofertę wykładów i warsztatów. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Marek Żabka, który niezwykle barwnie i zajmująco opowiadał o strategiach łowieckich i diecie pająków. W piątkowej sesji wykładowej poświęconej ptakom i podróżom prof. Artur Goławski mówił o tym czy ptaki zagrażają owadom zapylającym a mgr Paweł Cieśluk (doktorant w Szkole Doktorskiej) o obrączkowaniu ptaków w Polsce. Dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, prof. uczelni przedstawił relację z projektu „23 parki narodowe w 23 dni na rowerze”, który wraz z kolegami realizował w okresie wakacyjnym.

W czwartek również mogliśmy wziąć udział w sesji poświęconej pamięci prof. Wiesława Walankiewicza ornitologa, ekologa, badacza Puszczy Białowieskiej, wieloletniego pracownika naszego Instytutu, w której wygłosili wykłady zaproszeni goście dr hab. Patryk Rowiński (SGGW w Warszawie), prof. dr hab. Cezary Mitrus (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr Grzegorz Mikusiński (Swedish University of Agricultural Sciences).


W pięciu zdaniach o moich badaniach

dr hab. Iwona Łukasik, prof. uczelni

dr hab. Iwona Łukasik, prof. uczelni

więcej

dr hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni

 

dr hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni

więcej

dr hab. Dorota Czeszczewik, prof uczelni

dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl