INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

 

 

dr. hab.,
prof uczelni  


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. B.Prusa 12
tel. (48) 25 6431328

   
cv    zbyszek
towarzystwa naukowe   
zainteresowania  badawcze   
projekty badawcze  
publikacje  
wyprawy i ekspedycje  naukowe   
dydaktyka  
 

CV

 • od 2017 stanowisko profesora uczelni w Instytucie Nauk Biologicznych UPH
 • maj 2015 - stopień doktora habilitowanego nadany przez Radę Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, osiagnięcie pt. "Czynniki wpływające na rozród bąka Botaurus stellaris"
 • czerwiec 2005 tytuł doktora, obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ wielkości i struktury skupiska lęgowego na wybrane parametry populacji gawrona Corvus frugilegus” wykonanej w Instytucie Biologii Akademii Podlaskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Boguckiego
 • czerwiec 1997 - tytuł magistra, obrona pracy magisterskiej pt. „Rozmieszczenie i liczebność cietrzewi Tetrao tetrix na Równinie Kurpiowskiej”  wykonanej w Zakładzie Zoologii pod kierunkiem dr Wiesława Walankiewicza
 • 1992 - 1997 studia wyższe: Wyższa Szkoła Rolniczo - Pedagogiczna w Siedlcach, Wydział Rolniczy, kierunek biologia

hobby, zainteresowania, pasje

 • podróże
 • spływy kajakowe
 • fotografia przyrodnicza
 • psychologia ewolucyjna
 • triathlon

 Przynależność do towarzystw naukowych

 Zainteresowania badawcze

 • Biologia i ekologia ptaków kolonijnych
 • Zgrupowania ptaków krajobrazu rolniczego
 • Migracje ptaków w Palearktyce 

 Projekty badawcze, granty

 • Strategie reprodukcyjne rybitwy białoskrzydłej i rybitwy czarnej (współpraca z Arturem Goławskim - UPH Siedlce)

 • Biologia rozrodu błotniaka stawowego (współpraca z Urszulą Zerembą - UPH Siedlce)
 • Biologia rozrodu pustułki (współpraca z Arturem Goławskim - UPH Siedlce i Mirosławem Rzępałą - TP Bocian)
 • Behawior dzierzb w okresie wędrówki jesiennej w Azji i Afryce (współpraca z Arturem Goławskim - UPH Siedlce)
 • Jesienna migracja ptaków wodno-błotnych wzdłuż mineralnych rzek Palearktyki (współpraca z Arturem Goławskim – UPH Siedlce i Cezarym Mitrusem - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

 • Strategie migracyjne ptaków blaszkodziobych w północno-wschodniej Polsce (współpraca z Michałem Polakowskim - Uniwersytet Szczeciński)
 • Asocjacje roślin naczyniowych i grzybów (współpraca z Marleną Lembicz i Martyną Dominiak-Świgoń - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  Publikacje

 

2023

 •  Rzępała M., Kasprzykowski Z. Obłoza P., Mitrus C., Goławski A. 2023. The influence of habitat and the location of nest-boxes on the occupation of boxes and breeding success of the Kestrel Falco tinnunculus. European Zoological Journal 90, 1: 1-9. https://doi.org/10.1080/24750263.2022.2152504
 • Goławski A., Kasprzykowski Z., Mitrus C., Rzępała M., Szczypiński P., Kot H. 2023. Habitat factors influencing the breeding birds on animal farms: can modern agricultural infrastructure be good for birds? Journal of Ornithology 164: 389-398 https://doi.org/10.1007/s10336-022-02040-w
 • Polakowski M., Broniszewska M., Jankowiak Ł., Kasprzykowski Z. 2023. Co‑occurrence with Greylag Geese Anser anser and other factors affecting vigilance in White‑fronted Geese Anser albifrons during their spring staging in Central Europe. Journal of Ornithology 164: 583-590 https://doi.org/10.1007/s10336-023-02059-7
 • Stawrakakis K., Kasprzykowski Z., Lembicz M. 2023. Three‑way interaction: severity of tufted grass fungal infection affects Botanophila fly reproduction. Arthropod-Plant Interactions https://doi.org/10.1007/s11829-023-09992-7

2022

 • Zaremba U.,  Golawski A., Kasprzykowski Z. 2022. Variation in growth patterns of Marsh Harrier Circus aeruginosus nestlings: effects of hatching order, nestling subperiod, brood size and weather conditions. Journal of Ornithology 163: 457-467 https://doi.org/10.1007/s10336-022-01968-3

2021

 • Polakowski M., Broniszewska M., Kasprzykowski Z. 2021. Differences in the time budget of the Greater White-fronted Goose (Anser albifrons) in grasslands and arable fields at an important spring stopover site in central Europe. European Zoological Journal 88: 1: 549-555, DOI:10.1080/24750263.2021.1906964
 • Goławski A., Kasprzykowski Z. 2021. Alternative foraging strategies in the white stork Ciconia ciconia: the effect of mowing meadows. Agriculture, Ecosystems and Environment 319, DOI:10.1016/j.agee.2021.107563
 • Kasprzykowski Z., Rzȩpała M., Golawski A. 2021. The effect of local weather conditions and nest box location on the reproduction of the Common Kestrel (Falco tinnunculus) in the farmland of eastern Poland. Ornis Fennica 98: 97-104.
 • Zaremba U., Kasprzykowski Z, Golawski A. 2021. The influence of biological factors on haematological values in wild Marsh Harrier (Circus aeruginosus) nestlings. Animals  11: 2539, https://doi.org/10.3390/ani11092539
 • Dominiak-Świgoń M., Kasprzykowski Z. Lembicz M. 2021. Changes in the growth and reproduction of a clonal plant as a result of disruption of mycorrhizal network. Plant and Fungal Systematics 66: 195–200.

2020

 • Polakowski M., Broniszewska M., Kirczuk L., Kasprzykowski Z. 2020. Habitat selection by the European Nightjar Caprimulgus europaeus in north-eastern Poland: implications for forest management. Forests 11, 291: 1-9. DOI:10.3390/f11030291.
 • Kasprzykowski Z., Matsyura A., Zaremba U., Golawski A. 2020. Nest site selection of two sympatric tern species (Aves: Laridae) in south-western Siberia. Acta Zoologica Bulgarica 72: 297-302.pdf
 • Zaremba U., Kasprzykowski Z, Golawski A. 2020. Effect of nest age and habitat variables on nest survival in Marsh Harrier (Circus aeruginosus) in a fishpond habitat. PeerJ 8:e9929 DOI:10.7717/peerj.9929
 • Goławski A., Kasprzykowski Z., Al Sariri T. S. 2020. Foraging behaviour and diet in two sympatric shrike species during autumn migration across the Arabian Peninsula. Saudi Journal of Biological Sciences 27: 1462-1466.pdf

2019

 • Zaremba U., Zbieć A., Kasprzykowski Z. 2019. Kleptopasożytnictwo pokarmowe kawki Corvus monedula i gawrona C. frugilegus w okresie jesiennym i zimowym. Ornis Polonica 60: 40-46.

2018

 • Łapok R., Borkowska L., Lembicz M., Jensen K., Kasprzykowski Z. 2018. A narrow-gauge railway in the Białowieża Primeval Forest as a corridor for non-native species migration. Flora 240: 40-47.
 • Polakowski M., Kasprzykowski Z., Goławski 2018. Influence of temperature on the timing of spring arrival and duration of migration in Arctic goose species at a central European stopover site. Ornis Fennica 95: 32-40.
 • Królak E., Marciniuk J., Popijantus K., Wasilczuk P., Kasprzykowski Z. 2018. Environmental factors determining the accumulation of metals: Cu, Zn, Mn, and Fe in tissues of Taraxacum sect. Taraxacum. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 101: 68-74. DOI: 10.1007/s00128-018-2356-y.

 2017

 • Kryński K., Goławski A., Kasprzykowski Z. 2017. Do weather factors lead to partial brood losses in the Marsh Harrier Circus aeruginosus? Ethology Ecology & Evolution 29: 149-156.
 • Dombrowski A., Keller M., Kasprzykowski Z., Tabor J., Dyczkowski J., Słupek J. 2017. Zmiany liczebności ptaków wodno-błotnych na Wiśle między Dęblinem a Płockiem w cyklu rocznym (1990-1991). W: Keller M., Kot H., Dombrowski A., Rowiński P., Chmielewski S., Bukaciński D. (red.). Ptaki Środkowej Wisły. M-ŚTO, Pionki s. 369-396.
 • Goławski A., Kasprzykowski Z., Mróz E. 2017. Wind differentiates reproduction in the non-expansive Black Tern Chlidonias niger and the expansive White–winged Tern Chlidonias leucopterus. Aquatic Ecology 51: 235-245.  
 • Borkowska L., Lembicz M., Kasprzykowski Z. 2017. A non-soil seed bank dependent on the size of clonal plants: the case of Carex cespitosa, a guerrilla species in an unmown meadow. Polish Journal of Ecology 65: 258–268.
 • Królak E., Lewandowski K., Kasprzykowski Z. 2017. Impact of heated waters on water quality and macroinvertebrate community in the Narew River (Poland). Open Life Science 12: 190–199.
 • Kasprzykowski Z., Dmoch A., Goławski A., Kozik R., Mitrus C. 2017. Zmiany liczebności wybranych lęgowych gatunków wodno-błotnych w Dolinie Dolnej Narwi i Dolinie Dolnego Bugu. Ornis Polonica 58: 1–11.

2016

 • Goławski A., Kasprzykowski Z., Ledwoń M., Mróz E., Morelli F. 2016. Brood sex ratio in expansive and non-expansive tern species in east-central Poland. Bird Study 63: 31-36.
 • Wiczkowski W., Szawara-Nowak D., Sawicki T., Mitrus J., Kasprzykowski Z., Horbowicz M. 2016. profile of phenolic acid and antioxidant capacity in organs of common buckwheat sprout. Acta Alimentaria 45: 250-257.
 • Orłowski G., Kasprzykowski Z., Czyż B., Zawada Z. 2016. No sex-biased mortality under brood reduction during the early nestling period in the Rook Corvus frugilegus. Ethology Ecology & Evolution 28: 261-271.
 • Goławski A., Mróz E., Kasprzykowski Z. 2016. Breeding performance of the White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) in two habitat types at the edge of their distribution range. Ornis Fennica 93: 225-234.
 • Polakowski M., Kasprzykowski Z. 2016. Differences in the use of foraging grounds by Greylag Goose Anser anser and White-fronted Goose Anser albifrons at a spring stopover site. Avian Biology Research 9: 265-272.

 •  Orłowski G., Siebielec G., Kasprzykowski Z., Dobicki W, Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T. D. 2016. Effect of spatial resolution of soil data on predictions of eggshell trace element levels in the Rook Corvus frugilegus. Environmental Pollution 219: 288-295.

2015

 • Goławski A., Kasprzykowski Z., Mróz E., Rzępała M., Chmielewski S. 2015. The differences in habitat selection in two sympatric species of eastern Poland: the White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) and the Black Tern (Chlidonias niger). Wilson Journal of Ornithology 127: 52-58.
 • Borkowska L., Królak E., Kasprzykowski Z., Kaczorowski P. 2015. The influence of Corvus frugilegus nesting on soil parameters and plant composition in poor and fertile habitats. Landscape and Ecological Engineering 11: 161-167.
 • Polak M., Kasprzykowski Z. 2015. Bąk Botaurus stellaris. W:  Chylarecki P., Sikora A., Crnian Z., Chodkiewicz T. (red.).
  Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie s. GIOŚ, Warszawa, s. 341-348.

2014

 • Polakowski M., Jankowiak Ł., Kasprzykowski Z., Bela G., Kośmicki A., Janczyszyn A., Niemczyk A., Kilon D. 2014. Autumn migratory movements of raptors    along the southern Baltic coast. Ornis Fennica 91: 39-47.

 • Kasprzykowski Z., Goławski A., Mitrus M., Stański T. 2014. A comparison of the structure of 2 waterbird assemblages during postbreeding movements in the arid zone of Uzbekistan. Turkish Journal of Zoology 38: 590-597.

 • Borkowska L., Dzido-Kryńska A., Kasprzykowski Z. 2014. The regressive Cirsium rivulare population in an unmown meadow in Białowieża National Park: Influenced by other clonal plants and necromass. Flora 209: 209-214.
 • Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T. D. 2014. Trace-element interactions in Rook Corvus frugilegus eggshells along an urbanisation gradient. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 67: 519-528.
 • Kasprzykowski Z., Polak M., Chylarecki P. 2014. Effects of weather conditions, time of breeding, brood size and hatching order on Eurasian Bittern nestling growth in a food-rich fishpond habitat. Annales Zoologici Fennici 51: 477-487.
 • Goławski A., Kasprzykowski Z., Mitrus C., Stański T. 2014. Observations of waterbirds on migration along two rivers in northern China during August 2010. Forktail 30: 140-143.
 • Orłowski G., Kasprzykowski Z., Zawada Z. 2014. Gizzard mass dynamics of nestling Rooks Corvus frugilegus. Avian Biology Research 7: 117-120.
 • Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T. D. 2014. Residues of chromium, nickel, cadium and lead in Rook Corvus frugilegus eggshells from urban and rural areas of Poland. Science of the Total Environment 490: 1057-1064.
 • Goławski A., Mróz E., Kasprzykowski Z.,Słupska K., Droś E., Żmińczuk P. 2014. Ekologia rozrodu rybitwy czarnej Chlidonias niger w dolinie dolnego Bugu. Ornis Polonica 55: 162-172.
 • Dombrowski A., Goławski A., Kasprzykowski Z. et al. 2014. Występowanie lęgowych kolonii rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus, rybitwy czarnej Ch. niger i rybitwy białowąsej Ch. hybrida na Nizinie Mazowieckiej w roku 2013. Ornis Polonica 55: 219-224.
 • Kasprzykowski Z., Polak M. 2014. Environmental variables predict timing of breeding in the polygynous Eurasian bittern Botaurus stellaris. Folia Zoologica 63: 188-193.
 • Dombrowski A., Goławski A., Kasprzykowski Z. et al. 2014. Zmiany liczebności wybranych lęgowych gatunków ptaków w tarasie zalewowym Doliny Dolnego Bugu w okresie 1984-2014. Kulon 19: 1-20.
 • Kasprzykowski Z. 2014. Charakterystyka populacji lęgowej bąka Botaurus stellaris w rezerwacie Stawy Siedleckie. W: M. Falkowski, K. Nowicka-Falkowska, M. Omelaniuk (red.). Bogactwo przyrodnicze rezerwatu Stawy Siedleckie. Monografia Przyrodnicza. Siedlce. s. 211-224.
 • Kryński K., Goławski A., Kasprzykowski Z., Budzyńska M., Pietrzak T., Radzikowski P., Sadowy C. 2014. Stan populacji oraz wybrane elementy ekologii rozrodu błotniaka stawowego Circus aeruginosus w rezerwacie Stawy Siedleckie. W: M. Falkowski, K. Nowicka-Falkowska, M. Omelaniuk (red.). Bogactwo przyrodnicze rezerwatu Stawy Siedleckie. Monografia Przyrodnicza. Siedlce. s. 197-210.
 • Królak E., Kasprzykowski Z., Kaczorowski P. 2014. Effect of rook feaeces on heavy metals content in soil at nestling sites. Ecological Chemistry and Engineering 21 (4): 453-460.
 • Kasprzykowski Z., Goławski A. 2014. Elementy ekologii rozrodu bąka Botaurus stellaris i czapli siwej Ardea cinerea na stawach hodowlanych w Siedlcach. Ornis Polonica 55: 257-263.

2013

 • Goławski A., Kasprzykowski Z., Jobda M., Duer I. 2013. The importance of winter catch crops compared with other farmland habitats to birds wintering in Poland. Polish Journal of Ecology 61: 357-364
 • Mróz E., Goławski A., Kasprzykowski Z. 2013. Wykorzystanie sztucznych platform gniazdowych przez rybitwy czarne Chlidonias niger i rybitwy białoskrzydłe Ch. leucopterus na starorzeczu w dolinie Bugu. Ornis Polonica 54: 58-62.
 • Orłowski G., Kamiński P., Kasprzykowski Z., Zawada Z. 2013. Relationships between stomach content and concentrations of essential and non-essential elements in tissues of omnivorous nestling rooks Corvus frugilegus: Is the size and composition of stomach content relevant? Folia Zoologica 64: 281-288.
 • Kasprzykowski Z., Polak M. 2013. Habitat quality and breeding parameters in relation to female mating status in the polygynous Eurasian Bittern Botaurus stellaris. Journal of Ornithology 154: 403–409.
 • Polak M., Kasprzykowski Z. 2013. The effect of weather conditions on the breeding biology of the Eurasian Bittern Botaurus stellaris in eastern Poland. Ethology Ecology & Evolution 25: 243-252.
 • Zbyryt A., Zbyryt M., Siwak P., Kasprzykowski Z. 2013. Rozmieszczenie i liczebność gawrona Corvus frugilegus w województwie podlaskim w 2012 roku. Ornis Polonica 54: 25-39.

2012

 • Kasprzykowski Z., Goławski A. 2012. Habitat preferences of granivorous passerine birds wintering on farmland in eastern Poland. Bird Study 59: 52-57.
 • Kasprzykowski Z., Dmoch A., Goławski A., Kozik R., Mitrus C. 2012. Dolina Dolnej Narwi PLB140014. W:  Ławicki Ł., Guentzel S. (red.). Ostoje ptaków w Polsce. Inwentaryzacja gatunków nielęgowych w sezonie 2011/2012. ECO-EXPERT, Szczecin.
 • Orłowski G., Kamiński P., Kasprzykowski Z., Zawada Z., Koim-Puchowska B., Szady-Grad M., Klawe J. J. 2012. Essential and nonessential elements in nestling Rook Corvus frugilegus from eastern Poland with a special emphasis on their high cadmium contamination. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 63: 601–611. 
 • Orłowski G., Kamiński P., Kasprzykowski Z., Zawada Z. 2012. Metal interactions within and between tissues of nestling rooks Corvus frugilegus. Biologia 67: 1211—1219.
 • Łukaszewicz M., Kasprzykowski Z., Rowiński P. 2012. Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków w dolinach rzek na Nizinie Mazowieckiej w styczniu 2012 roku. Kulon 17: 143-191.

2011

 • Goławski A., Kasprzykowski Z. 2011. The significance of cereal stubble and manure heaps for birds wintering in the farmland of eastern Poland. Ardeola 58: 277-286.
 • Ławicki Ł., Niedźwiecki S., Sawicki W., Świętochowski P., Goławski A., Kasprzykowski Z., Urban M., Wylegała P., Czechowski P., Prange M., Janiszewski T., Menderski S., Lenkiewicz W., Jantarski M. 2011. Liczne gniazdowanie rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus w Polsce w roku 2010. Ornis Polonica 52: 85-96.
 • Kasprzykowski Z., Cieśluk P. 2011. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus wintering in central eastern Poland: population structure by age and sex, and the effect of weather conditions. Ornis Fennica 88: 98-103.
 • Łukaszewicz M., Kasprzykowski Z., Rowiński P. 2011.  Sprawozdanie z akcji zimowego liczenia ptaków w dolinach rzek na Nizinie Mazowieckiej w styczniu 2011 roku. Kulon 16: 99-108.

2010

 • Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P, Polechoński R. 2010. Geographical and habitat differences in concentrations of copper, zinc and arsenic in eggshells of the Rook (Corvus frugilegus) in Poland. Journal of Ornithology 151: 279-286. 
 • Goławski A., Kasprzykowski Z. 2010. The influence of weather on birds wintering in the farmlands of eastern Poland. Ornis Fennica 87: 153-159.
 • Polak M., Kasprzykowski Z. 2010. Reproduction parameters of the Great Bittern (Botaurus stellaris) in the fish ponds of eastern Poland. Acta Ornithologica 45: 75-81.

2009

 • Kasprzykowski Z., Goławski A., Mitrus C. 2009. Observations of waterbirds on the Upper Euphrates during autumn migration. Ring 31: 79-84.
 • Kasprzykowski Z., Goławski A. 2009. Does the use of playback affect the estimates of numbers of the grey partridge Perdix perdix? Wildlife Biology 15 (1): 123-128. 
 • Goławski A., Dombrowski A., Kasprzykowski Z. 2009. Lasy Łukowskie PLB060010 (IBA PL061). W: Ostoje ptaków w Polsce – wyniki inwentaryzacji, część I: 170-175. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • Orłowski G., Kasprzykowski Z., Zawada Z., Kopij G. 2009. Stomach content and grit ingestion by Rook Corvus frugilegus nestlings. Ornis Fennica 86: 117-122.
 • Dombrowski A., Kasprzykowski Z., Mitrus C., Pióro C, Tabor A., Tabor J. 2009. Ptaki wodno-błotne dolnego Bugu w okresie pozalęgowym. Kulon 14: 33-56.
 • Polak M., Kasprzykowski Z. 2009. Liczebność i zagęszczenie bąka Botaurus stellaris na wybranych stawach rybnych Lubelszczyzny i Południowego Podlasia. Notatki Ornitologiczne 50: 155-164.

2008

 • Kasprzykowski Z., Olton M. 2008. Gniazdowanie sroki Pica pica w środowisku miejskim oraz w krajobrazie rolniczym środkowo-wschodniej Polski. Notatki Ornitologiczne 49: 29–38.
 • Goławski A., Kasprzykowski Z. 2008. Ptaki zimujące w otwartym krajobrazie rolniczym Polski. Notatki Ornitologiczne 49: 153-161.
 • Kasprzykowski Z. 2008. Nest location within the tree and breeding parameters of  Rooks Corvus frugilegus. Bird Study 54 (3): 59-65. 
 • Polak M., Kasprzykowski Z. & Kucharczyk M. 2008. Micro-habitat nest preferences of the great bittern, Botaurus stellaris, on fishponds in central-eastern Poland. Annales Zoologici Fennici 45: 102-108.

2007

 • Kasprzykowski Z. 2007. Reproduction of the rook Corvus frugilegus in relation to the colony size and foraging habitats. Folia Zool. 56 2: 186-193. 
 • Goławski A., Kasprzykowski Z. 2007. Czynniki wpływające na wykorzystanie budek lęgowych przez płomykówki Tyto alba (Scopoli, 1769. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63, 1: 25-32.

2006

 • Kasprzykowski Z., Goławski A. 2006. Habitat use of the Barn Owl (Tyto alba) and Little Owl (Athene noctua) in central-eastern Poland. Biological Letters 43: 33-39.

2005

 • Kasprzykowski Z. 2005. Dynamika lęgowej populacji gawrona Corvus frugilegus w krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej w latach 1998-2003. W: Jerzak L., Kavanaghh B. P., Tryjanowski P. (red.). Krukowate Polski – monografia. Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań, s. 165-173.

2004

 • Goławski A., Kasprzykowski Z. 2004. Comparison of bird fauna of the Volga and the Vistula rivers during autumn migration. Berkut 13: 103-109.
 • Kasprzykowski Z., Goławski A. 2004. Zimowanie ptaków w otwartym krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej w sezonie 2002/2003. Kulon 9: 21-25.
 • Dombrowski A., Kot H., Goławski A., Kasprzykowski Z. 2004. Zmiany liczebności sów Strigiformes w krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej w latach 1984-1985 i 2002. Not. Orn. 45: 41-44.
 • Kasprzykowski Z. 2004. Dolina Dolnej Narwi. W: Sidło P. O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa. S. 272-275.
 • Kasprzykowski Z. 2004. Doliny Omulwi i Płodownicy. W: Sidło P. O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa. S. 276-279.

2003

 • Kasprzykowski Z. 2003. Habitat preferences of foraging Rooks Corvus frugilegus during the breeding period in the agricultural landscape of eastern Poland. Acta Ornithologica 38: 27-31.
 • Dombrowski A., Chmielewski S., Kasprzykowski Z., Rzępała M., Wereszczyńska A. 2003.Zgrupowania ptaków wodno-błotnych na stawach rybnych Niziny Mazowieckiej w okresie polęgowych koczowań. Kulon 8: 47-62.
 • Kasprzykowski Z., Rzępała M. 2003. Zimowanie srokosza Lanius excubitor na północnym Mazowszu i południowym Podlasiu. Kulon 8: 101-103.
 • Goławski A., Kasprzykowski Z., Kowalski M. 2003. The occurrence of the Barn Owl Tyto alba in sacred buildings in central-eastern Poland. Ornis Hungarica 12-13: 275-277.

2002

 • Kasprzykowski Z., Szymkiewicz M. 2002. Znaczenie terasy zalewowej doliny Omulwi i Płodownicy dla awifauny lęgowej, zagrożenia i postulaty ochronne.  Drozd. Zeszyty Przyr. 1: 15-21. Muzeum Przyr. w Drozdowie. Łomża.
 • Kasprzykowski Z. 2002. Liczebność gatunków ptaków wodno-błotnych związanych z korytem Narwi w roku 2001. Kulon 7: 35-41.
 • Kasprzykowski Z. 2002. Śmiertelność ptaków krukowatych Corvidae na noclegowisku zimowym w Siedlcach w sezonie 2000/2001. Not. Orn. 43: 52-53.
 • KasprzykowskiZ. 2002. Decline of the Black Grouse Tetrao tetrix population in central-eastern Poland. Vogelwelt 123: 253-258. 
 • Kasprzykowski Z., Rzępała M. 2002. Liczebność i preferencje siedliskowe ptaków szponiastych Falconiformes zimujących w środkowo-wschodniej Polsce. Not. Orn. 43: 73-82. 
 • Kasprzykowski Z. 2002. Biologia rozrodu gawrona Corvus frugilegus w krajobrazie rolniczym wschodniej Polski. Not. Orn. 43: 219-227.

2001

 • Kasprzykowski Z. 2001. Liczebność populacji lęgowej gawrona Corvus frugilegus na Wysoczyźnie Siedleckiej. Kulon 6: 63-69.
 • Kasprzykowski Z., Rzępała M. 2001. Gniazdowanie żołny Merops apiaster na Południowym Podlasiu. Kulon 6: 88-89.
 • Kasprzykowski Z. 2001. Walory ornitologiczne doliny środkowej i dolnej Omulwi. W: Kot H., Dombrowski A. (red.) Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 139-144. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce.
 • Kasprzykowski Z., Dmoch A. 2001. Zagrożenia awifauny Doliny Dolnej Narwi. W: Kot H., Dombrowski A. (red.) Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 129-136. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce.
 • Kasprzykowski Z. 2001. Cietrzew Tetrao tetrix. W: Kot H., Dombrowski A. (red.) Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 335-342. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce.
 • Kasprzykowski Z. 2001. Populacja lęgowa i noclegowisko zimowe gawrona Corvus frugilegus w Siedlcach. W: Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red.) Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych. Bydgoszcz. 268-271.

2000

 • Kasprzykowski Z., Goławski A. 2000. Awifauna doliny środkowej i dolnej Omulwi. Kulon 5: 45-59.
 • Kasprzykowski Z, Łuczak J. 2000. Awifauna lęgowa cmentarzy w Siedlcach. Kulon 5: 69-79.
 • Kasprzykowski Z. 2000. Niekorzystne warunki pogodowe przyczyną strat w lęgach gawrona Corvus frugilegus. Not. Orn. 41: 255-256.

  

Wypromowani doktoranci
2022: Urszula Zaremba

Wypromowani magistranci

2014: Maciej Cmoch
2012: Paweł Radzikowski, Tomasz Pietrzak, Łukasz Filipiak
2011: Ewa Sacharczuk, Iwona Kobus, Aneta Łaska
2010: Kamila Piechowicz, Anna Paczkowska, Daniel Paczóski
2009: Rafał Kuropieska, Marta Szaniawska
2008: Ewa Zębek, Edyta Siłaczuk

Wypromowani inżynierowie
2015: Monika Broniszewska (Politechnika Białostocka)

Wypromowani licencjaci
2008: Anna Paczkowska, Kamila Piechowicz

Dydaktyka
Wykłady i seminaria

 • Metody statystyczne w biologii
 • Psychologia ewolucyjna

Ćwiczenia

 • Ewolucjonizm
 • Ochrona przyrody
 • Ochrona środowiska
 • Kształtowanie środowiska przyrodniczego
 • Ekologia 
 • Metody statystyczne w biologii
 • Modelowanie w badaniach środowiskowych 

Wyprawy i ekspedycje naukowe

Popularyzacja wiedzy