INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Profesor Goławski odbiera nominację profesorską

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Panu dr hab. Arturowi Goławskiemu tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. Uroczyste wręczenie aktu nominacji odbyło się 29 września 2020 roku.

uwaga-ważny komunikat

W imieniu Pani Dyrektor dr hab. Marzeny Stańskiej, prof. uczelni serdecznie zapraszam pierwsze roczniki na spotkanie organizacyjne: 14.10.20, środa, godz.10.00 sala 323 – I rok Biologii sadowej I stopnia, 15.10.2020, czwartek, godz. 11.00 sala 323 – I rok Biologii II stopnia.

kierunki studiów

Dlaczego warto studiować nauki biologiczne? Powody można mnożyć. A w skrócie. Biologia –  (z gr. βίος (bios), życie i λόγος (logos), słowo, nauka) jest to dziedzina nauki zajmująca się badaniem i opisywaniem życia. Dobrze mieć jakieś pojęcie o życiu, nie sądzicie?

profesor Marek Żabka w Queensland Museum

Marek Żabka podczas pobytu w Queensland Museum (Brisbane, Australia). Od lewej: dr Michael Rix, Julianne Waldock, dr Robert Raven.

W dniach 6-22 lutego 2020 prof. dr hab. Marek Żabka z Instytutu Nauk Biologicznych odbył staż naukowy w Australian Museum w Sydney i w Queensland Museum w Brisbane. W trakcie pobytu wygłosił wykład pt. The Australian Jumping Spiders (Salticidae): Origin, Relationships, Diversity and Threats, przygotowany wspólnie z dr Barbarą Patoletą, w którym podsumował dotychczasowe badania zespołu arachnologicznego nad pająkami Australii i Regionu Zachodniego Pacyfiku.


W pięciu zdaniach o moich badaniach

dr Paweł Czerniewicz

dr Paweł Czerniewicz

więcej

dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni

dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni

więcej

dr hab. Iwona Łukasik, prof. uczelni

dr hab. Iwona Łukasik, prof. uczelni

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl